Marketing

SWOT Analysis: เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่คุณไม่ควรมองข้าม

Jutamas Lampech | พฤศจิกายน 10, 2023

Fast To Read

เชื่อว่าใครหลาย ๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า “SWOT Analysis” กันมาบ้าง เพราะ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวางแผนทางยุทธศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับและมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การศึกษา การดูแลสุขภาพ หรือแม้แต่การพัฒนาตนเอง โดยจะพูดถึงทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ และแม้แต่บุคคลก็เช่นกัน ดังนั้นภายในบทความนี้จะมาพูดถึง SWOT Analysis ว่าคืออะไรและวิเคราะห์ธุรกิจได้จริงหรือไม่? เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจหลักการ SWOT และวิธีการใช้งานเพื่อให้คุณนำหลักการ SWOT ไปสร้างชัยชนะ สร้างความได้เปรียบทางการตลาดและเหนือคู่แข่งได้ มาติดตามพร้อม ๆ กันได้เลยค่ะ

SWOT Analysis คืออะไร?

SWOT Analysis คืออะไร?

SWOT Analysis คือ เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ธุรกิจด้วยหลักการ 4 อย่าง โดย SWOT ประกอบด้วย Strength (จุดแข็ง), Weakness (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส) และ Threats (อุปสรรค) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เราเข้าใจถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจ รวมถึงสามารถสร้างแผนและกลยุทธ์ให้เหนือคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

หลักการ SWOT คืออะไร?

SWOT Analysis คืออะไร?

เมื่อเรารู้แล้วว่า SWOT Analysis คืออะไร? ต่อไปดูกันต่อค่ะว่า หลักการ SWOT คืออะไร? ไปดูกันต่อได้เลยค่ะ

  • Strength (จุดแข็ง)

จุดแข็ง หรือ Strength คือ คุณลักษณะ ความสามารถ หรือปัจจัยภายในที่ทำให้ธุรกิจมีจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เช่น บริการที่ยอดเยี่ยม มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ นวัตกรรมของสินค้าที่ไม่เหมือนใคร เป็นต้น ซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีจุดแข็งแตกต่างกันไป ดังนั้นควรทราบถึงจุดแข็งของธุรกิจของตนเองและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มความได้เปรียบต่อคู่แข่งและเพิ่มมูลค่าของธุรกิจ ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ธุรกิจมีรายได้และทำให้แบรนด์แข็งแกร่งมากขึ้น

  • Weakness (จุดอ่อน)

จุดอ่อน หรือ Weakness คือ ข้อบกพร่อง ข้อเสีย หรือปัจจัยภายในที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจ โดยจุดอ่อนที่เกิดขึ้นในธุรกิจมากที่สุด คือ ยอดขายสินค้าน้อย กำลังผลิตไม่เพียงพอ ภาพลักษณ์แบรนด์หรือตำแหน่งแบรนด์ไม่ชัดเจน และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งจุดอ่อนจะส่งผลทำให้แบรนด์ไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่กำหนดหรือสู้คู่แข่งได้ยาก ดังนั้นหากวิเคราะห์พร้อมหาแนวทางแก้ไข และสามารถแก้ไขจุดอ่อนได้ทันและเห็นผล จะช่วยให้ธุรกิจของคุณปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • Opportunities (โอกาส)

โอกาส หรือ Opportunities คือ ปัจจัยภายนอกธุรกิจที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลดีต่อธุรกิจโดยตรง และสามารถช่วยส่งเสริมในการเพิ่มรายได้หรือกำไรให้มากยิ่งขึ้น โดยจะวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ ดังนั้นควรติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอเพื่อปรับแผนธุรกิจให้เข้ากับเทรนด์และสถานการณ์ที่แปรผันไปในแต่ละช่วงเวลา

  • Threats (อุปสรรค)

อุปสรรค หรือ Threats คือ ปัจจัยภายนอกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลเชิงลบต่อธุรกิจ ซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สถานการณ์โรคระบาด, น้ำท่วม, การผลิตไม่เพียงพอ เป็นต้น แน่นอนว่าไม่มีใครทราบอนาคตล่วงหน้า แต่หากเตรียมพร้อมและมุ่งมั่นในการวิเคราะห์สิ่งที่ ‘ไม่คาดคิด’ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อวางแผนรับมือกับสถานการณ์ได้ทัน จะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยลงเป็นอย่างมาก

หลักการ SWOT Analysis วิเคราะห์ธุรกิจได้จริงหรือไม่?

SWOT Analysis คืออะไร?

อย่างที่รู้กันค่ะว่า ‘ทุกธุรกิจ’ ต้องมีการวิเคราะห์และวางแผนจัดการสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ ซึ่งการทำ SWOT Analysis จะช่วยให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้ทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งหลักการ SWOT มีประโยชน์ต่อธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อน

การทราบถึงจุดแข็งของธุรกิจ จะเป็นจุดเริ่มต้นขยับขยายธุรกิจในอนาคต และสามารถหาวิธีกำจัดจุดอ่อนที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาดและเหนือคู่แข่งได้

2. ตัดสินใจอย่างรอบคอบ

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณมีข้อมูลและข้อเท็จจริงที่จำเป็นในการตัดสินใจ ทั้งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จของธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

3. จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำหลัก SWOT ไปใช้กับธุรกิจ จะช่วยให้จัดสรรทรัพยากรและควบคุมงบประมาณของธุรกิจได้อย่างมีระบบ อีกทั้งยังช่วยให้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีความยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถปรับยุทธศาสตร์และแผนงานธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างทันท่วงที เช่น การปรับราคาสินค้าหรือการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ หรือเมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเน้นซื้อของบนโลกออนไลน์มากขึ้น ก็จำเป็นต้องนำสินค้าหรือบริการมาวางขายบนออนไลน์มากขึ้นตามไปด้วย เป็นต้น

5. แก้ปัญหาและรับมือสถานการณ์ได้ทัน

หากนำหลักการ SWOT จะทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ซึ่งจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทัน รวมถึงรับมือกับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบได้ ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตต่อไปได้โดยไม่เกิดความล่าช้า

บทสรุป

และสุดท้ายนี้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และส่งผลทางบวกต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก และยังเป็นเครื่องมือที่ ‘ทุกธุรกิจ’ ควรใช้และไม่ควรพลาดเลยทีเดียว เพราะจะสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ก็ตาม ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจมากยิ่งขึ้นแน่นอน ทั้งนี้อย่าลืมติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก เทรนด์ธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์ไม่คาดคิดอื่นด้วย ๆ เพราะทุกธุรกิจจำเป็นต้องกระตือรือร้นอยู่เสมอเพื่อให้สามารถก้าวผ่านทุกเรื่องอย่างมั่นใจไปได้ทุกสถานการณ์

Written By

Jutamas Lampech
เมย์เริ่มงานสาย Online Marketing มาได้มาได้มากกว่า 3 ปีแล้ว และยังคงศึกษางาน SEO และ Online Marketing ต่อไป ด้วยเป็นเด็กสายวิทย์ที่ชอบการอ่านมากกว่าฟัง ชอบวิเคราะห์ มีความขี้สงสัยและต้องค้นหาเหตุผลให้เจอ ยังคงหลงใหลในศิลปะการทำอาหาร สุดท้ายแล้วขอให้แมวจรทุกตัวมีบ้านค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Views

Get New Articles Monthly!

Recommend Article

Free SEO
Consultation

Claim your revenue growth strategy session valued at ฿35,000 – absolutely FREE!

Limited spots available !

Let’s talk

Got an idea in your mind? Pop your info into our form
and we will get back to you shortly.